Senior
Software
Engineer

Adrian Kluska to doświadczony starszy inżynier oprogramowania i team leader z 8-letnim doświadczeniem w projektowaniu oraz tworzeniu oprogramowania.

5k1ll5
TypeScript
2018 | Bardzo doświadczony
Użytkowany na co dzień
Rust
2022 | Newbie
Użytkowany na co dzień
JavaScript
2014 | Expert
Język poznany jako drugi w karierze - dzięki niemu awansowałem na stanowisko Senior Software Engineer
Supabase
2022 | Początkujący
Używana głównie na projektach hobbystycznych
Kubernetes
2022 | Newbie
Automatyczne skalowanie aplikacji
Express
2017 | Doświadczony
SSR oraz mikroserwisy
Laravel
2014 | Doświadczony
Różnego rodzaju aplikacje i API
PHP
2012 | Doświadczony
Język poznany jako pierwszy w karierze
Serverless / Cloud
2022 | Newbie
Nauka w toku
AWS
2019 | Początkujący
Użytkowany głównie do przechowywania plików
Magento
2021 | Doświadczony
Wytwarzanie wtyczek oraz integracji
Debian / Ubuntu
2013 | Doświadczony
Konfiguracja serwerów
Elasticsearch
2016 | Doświadczony
Preferowane rozwiązanie do tworzenia zaawansowanych usług wyszukiwania
Svelte
2022 | Newbie
Ta strona!
macOS
2016 | Doświadczony
Użytkowany na co dzień
MongoDB
2021 | Początkujący
Używana głównie na projektach hobbystycznych
Nginx
2013 | Doświadczony
Preferowane rozwiązanie serwerowe
WordPress + WooCommerce
2016 | Doświadczony
Różnego rodzaju witryny internetowe, sklepy oraz wtyczki
Firebase
2020 | Początkujący
Używana głównie na projektach hobbystycznych
React
2021 | Początkujący
Front-end dla sklepu Magento 2
Magento 2
2020 | Bardzo doświadczony
Sklepy o wysokiej złożoności biznesowej, głównie dla klientów korporacyjnych
Shopify
2021 | Doświadczony
Sklepy z możliwością edycji podstron dla wybranych produktów
RabbitMQ
2021 | Początkujący
Wykorzystywany głównie jako broker wiadomości dla sklepów Magento 2
Angular
2019 | Doświadczony
Strona internetowa oparta o kreator, obsługująca "leniwe" ładowanie modułów
Figma
2021 | Początkujący
Ta strona!
Vue
2018 | Bardzo doświadczony
Różnego rodzaju aplikacje publiczne oraz panele zarządzania
WCAG
2019 | Doświadczony
Od 2019 r. każda publiczna strona internetowa jest sprawdzana pod kątem podstawowej zgodności z WCAG 2.X (A) lub wyższej (AA, AAA), jeśli jest to wymagane
SEO
2016 | Doświadczony
Od 2016 r. każda publiczna strona internetowa sprawdzana pod kątem najlepszych praktyk SEO
MySQL / MariaDB / Percona
2012 | Doświadczony
Najczęściej wykorzystywane bazy danych
CI / CD
2021 | Początkujący
Pipeline'y Gitlab
CockpitCMS
2020 | Bardzo doświadczony
Preferowany prosty CMS dla witryn typu SPA
Node.js
2017 | Doświadczony
Aplikacje SSR, narzędzia oraz mikroserwisy
HTML
2012 | Bardzo doświadczony
Użytkowany na co dzień, z naciskiem na dane strukturalne oraz wytyczne WCAG
Docker
2019 | Doświadczony
Kto nie lubi kontenerów?
SCSS
2014 | Doświadczony
Użytkowany na co dzień
PostgreSQL
2021 | Początkujący
Używana głównie na projektach hobbystycznych
Prestashop
2017 | Początkujący
Wytwarzanie wtyczek oraz integracji
Redis
2016 | Początkujący
Wykorzystywany do odciążenia najczęściej odpytywanych końcówek API